Strona Główna · Msze Św. i Nabożeństwa · Ogłoszenia parafialne · Termomodernizacja · Termomodernizacja 2 · Szukaj Maja 30 2023 16:32:19
Nawigacja
Informacja o Parafii
  Informacje Ogólne
  Historia Parafii
  Duszpasterze
  Siostry Zakonne
  Msze Św. i Nabożeństwa
  Poradnia rodzinna
  Skupienie dla narzeczonych
  Konferencje przedmałżeńskie
  Biblioteka

Ważniejsze Wydarzenia
  Światowe Dni Młodzieży 2016
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008

Patron Parafii

Grupy Parafialne
  Akcja Katolicka
  Apostolat Modl.za Kapłanów
  Diakonia Modlitwy
  Domowy Kościół
  Grupa AA i klub "Ostoja"
  Krąg Biblijny "Anna"
  Krąg Biblijny "Józef"
  Krew Chrystusa
  Legion Maryi
  Lektorzy
  Ministranci
  MDM
  Neokatechumenat
  Oaza Dzieci Bożych
  Przyjaciele Oblubieńca
  Róża Różańcowa za Dzieci
  Różaniec za Rodziców
  Skauci Europy

Muzykowanie Parafialne

Życie Duchowe
  Duch Święty
  Eucharystia
  Rodzina
  Rozeznanie Duchowe
  Słowo Boże
  Posługa Uwalniania

Sakramenty i sakramentalia
  Chrzest Święty
  Bierzmowanie
  Eucharystia
  Sakrament pokuty
  Namaszczenie chorych
  Małżeństwo
  Pogrzeb

Msza Święta

Galeria Foto

Galeria Video

Galeria Audio

Polecamy

Redakcja

Archiwum

Biwak ekspresji - harcerze .
W dniach 28-30 listopad w naszej parafii harcerze....
Od czuwania do działania

Zapraszamy do obejrzenia prac plastycznych wykonanych przez dzieci podczas Adwentu 


Nowi ministranci

W niedzielę 21. 12. 2008. odbyły się obłóczyny...

Wizyta duszpasterska
Plan wizyty duszpasterskiej
Pasterka
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tegorocznej Pasterki...zdjęcia
Wigilia dla młodzieży
W naszej parafii 20.12.2008 odbyła się Wigilia dla młodzieży. Zgromadziła się młodzież, która przynależy do różnych wspólnot w naszej parafii. Było dużo ciepłych słów, życzeń, a także wiele radości, gdy każda z grup przedstawiała Boże Narodzenie w konwencji pantomimy, horroru, komedii bądź musicalu .


 

Galeria

Wigilia

Wigilia Bożego Narodzenia. Symbolika i przebieg...

Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinie chrześcijańskiej jest Wigilia Bożego Narodzenia.
Niemal w każdym domu ubiera się choinkę, która jest symbolem „drzewa rajskiego". Przez swoją żywość i zieleń zachowaną nawet w zimie staje się symbolem Chrystusa jako „drzewa życia" a przez przyozdobienie jej świecami symbolizuje Chrystusa „światłość świata". Pod choinką ustawia się żłóbek dla upamiętnienia narodzenia Syna Bożego w Betlejem.

WILIA - WIECZERZA WIGILIJNA
Według starodawnego zwyczaju po zachodzie słońca, zgodnie z prak¬tyką dawnych chrześcijan spożywa się obiad postny, złożony z kilkunastu tradycyjnych potraw. Uczta ma charakter religijny, bardzo uroczysty -świadczy o tym stary zwyczaj czytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa i wspólna modlitwa rodziny. Ceremoniom wieczerzy wigilijnej przewodniczy ojciec rodziny.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM
Najważniejszym wydarzeniem wieczoru wigilijnego jest dzielenie się opłatkiem. Obrzęd ten następuje po modlitwie i złożeniu sobie życzeń, a więc na samym początku wieczerzy wigilijnej, gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie. Dzielenie się opłatkiem oznacza wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich i uczy, że ostatni nawet kawałek chleba należy podzielić z bliźnimi, zbliża oddalonych, łączy umarłych z żywymi i jedna skłóconych.

WOLNE MIEJSCE PRZY STOLE
Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Jest ono przeznaczone dla przygodnego gościa. Z. Kossak pisze, że „ktokolwiek zajdzie w dom polski w święty, wigilijny wieczór, zajmie to miejsce i będzie przyjęty jak brat". Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy serdeczną pamięć o naszych bliskich i drogich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Wolne miejsce przy stole oznaczać może członka rodziny, który zmarł lub też pamięć o wszystkich zmarłych z rodziny.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SIANA WIGILIJNEGO
Powszechnie zachowany jest w Polsce zwyczaj wkładania siana pod obrus na stół, przy którym będzie spożywana uroczysta wieczerza wigilijna. Przypomina ono nam ubóstwo groty betlejemskiej i Maryi, która złożyła narodzonego Chrystusa na sianie w żłobie.

P. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

P. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, racz pobłogosławić to siano, które umieścimy na wigilijnym stole, by przypominało nam ubóstwo groty betlejemskiej, w której narodził się Twój Syn Jezus Chrystus i spraw, abyśmy nie troszczyli się o to co mamy jeść lub pić, w co mamy się przyodziać, lecz byśmy zabiegali o sprawy Królestwa Bożego i radowali się z obecności w naszej rodzinie Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.
(Ojciec kropi siano wodą święconą i umieszcza je na środku stołu wigilijnego).

CHRZEŚCIJAŃSKI OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ
W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Przeżyjmy tamto wydarzenie opisane w Ewangelii.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA:
„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli".
Łk. 2, 1-14


WSPÓLNA MODLITWA
Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić prośmy słowami:

Obdarz nas miłością i pokojem!
Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Obdarz nas miłością i pokojem!
Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością także naszych sąsiadów, przyja¬ciół i znajomych.
Obdarz nas miłością i pokojem!
Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśli¬wych pociesz i umocnij Dobrą Nowiną Zbawienia.
Obdarz nas miłością i pokojem!
Panie Jezu, naszych zmarłych krewnych, bliskich i znajomych obdarz szczęściem i wiecznym zbawieniem.
Obdarz nas miłością i pokojem!
Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której na¬uczył nas Jezus Chrystus: Ojcze nasz ...
Polećmy Bogu przez pośrednictwo Matki Jezusa Chrystusa - naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów, gości, samotnych, chorych. Zdrowaś Maryjo ...
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Twojego Syna; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu.
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Plan rekolekcji adwentowych

REKOLEKCJE ADWENTOWE - PLAN !!!

DZIECI PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ŚWIĄT

Czekając na świętowanie urodzin Pana Jezusa...

Czekając na świętowanie urodzin Pana Jezusa rozważamy poszczególne prawdy dotyczące tego wielkiego wydarzenia.

"Od czuwania do działania" - pod takim hasłem dzieci z nasze parafii przeżywają Adwent. Kolejne niedziele prowadzą nas do zrozumienia tego, czym jest Boże Narodzenie.

A teraz: jak to wygląda 

      1. Dobre uczynki są pomnażaniem dobra jakie płynie z Narodzenia Jezusa. Za każdy dobry uczynek dziecko przynosi niewielki trójkącik wycięty z kolorowego papieru, by wypełnić nimi obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.

     2. Roraty to uwielbianie Boga za wyróżnienie Maryi w dziele zbawienia. Dzieci chodzące na Roraty otrzymują karteczki, którymi wykleją szopkę.

     3. Po każdej niedzieli dzieci wykonują rysunek, dotyczący tematu tygodnia.

W pierwszym tygodniu rysunek w pt. "Dom marzeń" - czego oczekujemy, po co czuwamy?

W drugim tygodniu - "Dwa serca" - nasze serce przed i po nawróceniu; jak nawrócenie zmienia serce człowieka?
W trzecim tygodniu - "Po śladach do żłóbka" - jakie ślady ułatwiają nam dojść do Jezusa? (np. na rys. żłóbek a na śladach prowadzących do niego, napisane, co pomaga dojść)
W czwartym tygodniu - "Dobry uczynek" - ilustracja mojego dobrego uczynku.

Uwaga: dzieci wykonują rysunki na kartce A4 podzielonej na 4 części, tak aby na tej kartce zmieściły się rysunki z całego Adwentu.  

RORATY...

Zapraszamy w  czasie Adwentu na Msze św. Roratnie: za wyjątkiem niedzieli i uroczystości. Roraty dla wszystkich będą odprawiane o godz. 6.30 rano, a dla dzieci i młodzieży w poniedziałek i w sobotę o godz. 18. Zapraszamy na tę liturgię z lampionami. Dzieci otrzymują przy wejściu do kościoła okolicznościowe obrazki, które po sklejeniu stworzą piękną szopkę ze św. Pawłem w tle. Na zakończenie Adwentu za lampion i szopkę, jako świadectwo obecności na Roratach przewidziane będą nagrody.


ADWENT

Okres Adwentu ma podwójny charakter: jest czasem gdzie najpierw nasza uwaga zostaje skierowana na oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu dziejów ludzkości, ale także i w naszym osobistym wymiarze. Następnie przygotowuje nas do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, jako nowej szansy dla każdego z nas, szansy otwarcia się na Chrystusa i Jego Ewangelię w życiu osobistym i społecznym. Dlatego czas Adwentu przeżywamy jako czas skupienia i wyciszenia oraz radosnego i świętego oczekiwania na przyjście Pana.

Strona 61 z 61 << < 58 59 60 61

Akt zawierzenia naszej parafii i miasta Kraśnik Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

Losowa fotografia
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?