Termomodernizacja
Dodane przez Eliza dnia Stycznia 04 2019 15:12:46

Kraśnik, dnia 26.06.2020 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, ul. Z. Krasińskiego 13, 23-204 Kraśnik informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie audytu energetycznego  ex-post, w tym oceny uzyskanych efektów energetycznego i ekologicznego dla budynku kościoła parafialnego Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, poddanego termomodernizacji w ramach projektu pod tytułem: „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku” złożył następujący wykonawca: TGL Sp. z o.o.

 

 

           

 OPIS  PRZEDSIĘWZIĘCIA


„Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku.” przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Lublinie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"

Ogłoszenia

 


„Termomodernizacja domu parafialnego oraz zmiana sposobu ogrzewania kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

OgłoszeniaRozszerzona zawartość newsa

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku” zostało dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie w ramach umowy dotacji nr 406/2018/D/OA z dn. 30.11.2018r. podpisanej z WFOŚiGW w Lublinie w wysokości:

środki NFOŚiGW: 627 896,06 zł

środki WFOŚiGW w Lublinie: 70 930,94 zł.

Prace objęte projektem:

- Docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła

λ = 0,034 W/mK i grubości 10 cm, 1892m2,

- Wymiana drzwi zewnętrznych 32,9 m2 (3 szt.) na nowe o wsp. przenikania ciepła U=1,3 W/m2K z zastosowaniem elementów systemu ciepłego montażu,

- Zastosowanie urządzeń do produkcji energii elektrycznej z OZE -instalacja fotowoltaiczna (Montaż instalacji fotowoltaicznej - 31 modułów o łącznej mocy 10,54 kWp),

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED (145 szt.),

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (zastosowanie centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła: 2 szt. o wydajności do 5500 m3/h).

W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie efekt ekologiczny polegający na zmniejszeniu emisji CO2 oraz zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.