Strona Główna · Msze Św. i Nabożeństwa · Ogłoszenia parafialne · Termomodernizacja · Termomodernizacja 2 · Szukaj Marca 29 2023 14:26:31
Nawigacja
Informacja o Parafii
  Informacje Ogólne
  Historia Parafii
  Duszpasterze
  Siostry Zakonne
  Msze Św. i Nabożeństwa
  Poradnia rodzinna
  Skupienie dla narzeczonych
  Konferencje przedmałżeńskie
  Biblioteka

Ważniejsze Wydarzenia
  Światowe Dni Młodzieży 2016
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008

Patron Parafii

Grupy Parafialne
  Akcja Katolicka
  Apostolat Modl.za Kapłanów
  Diakonia Modlitwy
  Domowy Kościół
  Grupa AA i klub "Ostoja"
  Krąg Biblijny "Anna"
  Krąg Biblijny "Józef"
  Krew Chrystusa
  Legion Maryi
  Lektorzy
  Ministranci
  MDM
  Neokatechumenat
  Oaza Dzieci Bożych
  Przyjaciele Oblubieńca
  Róża Różańcowa za Dzieci
  Różaniec za Rodziców
  Skauci Europy

Muzykowanie Parafialne

Życie Duchowe
  Duch Święty
  Eucharystia
  Rodzina
  Rozeznanie Duchowe
  Słowo Boże
  Posługa Uwalniania

Sakramenty i sakramentalia
  Chrzest Święty
  Bierzmowanie
  Eucharystia
  Sakrament pokuty
  Namaszczenie chorych
  Małżeństwo
  Pogrzeb

Msza Święta

Galeria Foto

Galeria Video

Galeria Audio

Polecamy

Redakcja

Archiwum

Termomodernizacja

Kraśnik, dnia 26.06.2020 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, ul. Z. Krasińskiego 13, 23-204 Kraśnik informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie audytu energetycznego  ex-post, w tym oceny uzyskanych efektów energetycznego i ekologicznego dla budynku kościoła parafialnego Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, poddanego termomodernizacji w ramach projektu pod tytułem: „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku” złożył następujący wykonawca: TGL Sp. z o.o.


Kraśnik, dnia 04.06.2020 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, ul. Z. Krasińskiego 13, 23-204 Kraśnik, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym oceny uzyskanych efektów energetycznego i ekologicznego dla budynku kościoła parafialnego Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, poddanego termomodernizacji w ramach projektu pod tytułem: „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku” realizowanego przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty
Kraśnik, dnia 02.09.2019r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika z siedzibą w Kraśniku, ul. Z. Krasińskiego 13, 23-204 Kraśnik, zaprasza do składania ofert na wykonawstwo prac termomodernizacyjnych kościoła parafialnego.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór umowy

Dokumentacja projektów (plik zip)


 

 

Kraśnik, dnia 25.05.2019r         Informacja o wyborze

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, informuje, że na świadczenie usług Zarządzania projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu) pn. „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku” realizowanego przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" został wybrany p. Andrzej Grzeszuk prowadzący działalność gospodarczą Biuro Konsultingowe Opoka Andrzej Grzeszuk, ul. Głuska 14, 20-439 Lublin

Protokół z wyboru zarządzanie


 

 Kraśnik, dnia 08.05.2019 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Robotnika w Kraśniku, ogłasza konkurs na Zarządzanie Projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu), dla projektu: „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Robotnika w Kraśniku”, realizowanego przy wsparciu NFOŚiGW  w Warszawie oraz WFOŚiGW w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego

Wzór formularza ofertowego do edycji

Wzór umowy

Wykaz usług

Wykaz usług  do edycji
Informacja o wyborze

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, informuje, że na wykonanie usługi polegającej na Opracowaniu treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy prac w ramach projektu: "Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa  Robotnika w Kraśniku", został wybrany Pan Przemysław Pytlak Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Lipowa 20/9, 20-024 Lublin.

 

 

Kraśnik, dnia 04.01.2019 r.

OGŁOSZENIE 3

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, Ul. Z. Krasińskiego 13, 23-204 Kraśnik, woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gm. Kraśnik - miasto, ogłasza konkurs na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach Projektu pt. : "Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku.”

OPIS PROJEKTU

Projekt " Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku.”, realizowany jest w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

         Działania inwestycyjne obejmują termomodernizację budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku (jedno miejsce realizacji).

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na potrzeby Projektu: Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku. Projekt planowany jest do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie oraz WFOŚIGW w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

  1.  Zakres zamówienia obejmuje:

2.2.1 Opracowanie niezbędnej dokumentacji budowlano-wykonawczej potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokumentacji niezbędnej do dokonania  zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych oraz pozostałych niezbędnych dokumentów, w tym:

2.2.1.1.   Projekt termomodernizacji: wymiana stolarki drzwiowej dla budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, (w 6 egz.)

2.2.1.2.     Projekty branży sanitarnej: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, dla budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, (w 6 egz.)

2.2.1.3. Projekt branży elektrycznej: Montaż instalacji fotowoltaicznej - 40 modułów o łącznej mocy 10,40 kWp, wymiana oświetlenia na energooszczędne LED (145 szt.) dla budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, (w 6 egz.)

2.2.1.4. Projekt zagospodarowania terenu – otoczenia kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku (w 6 egz.)

2.2.1.5.     Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich branżach (po 3 egz.)

2.2.1.6.     Informacja BIOZ (w 3 egz.)

2.2.1.7.     Dodatkowo dokumentacja winna być przekazana w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (w 2 egz.) Część opisową należy nagrać w formacie Word lub PDF, część rysunkową w formacie PDF.

2.2.1.8. Do dokumentacji wyszczególnionej w punktach od 2.2.1.1 do 2.2.1.3. należy załączyć (po 2 egz. w formie papierowej i na płycie CD/DVD):

-  kosztorys inwestorski

-  przedmiar robót

2.2.1.9 Pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń projektów, koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokumentacji niezbędnej do dokonania  zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych (w tym m.in. pozyskanie mapy do celów projektowych, przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej dla całej inwestycji, przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000).

Zadanie należy wykonać w terminie do 13 marca 2019r.

 

Wszystkie materiały niezbędne do przygotowania oferty, w tym Zapytanie Ofertowe opisujące warunki udziału w konkursie, wzór Umowy oraz Formularz Oferty, można znaleźć na stronie internetowej parafii:

www.jozef-krasnik.pl/

 

Przy ocenie ofert, spełniających warunki kwalifikacji, zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto.

Wykonawcy, spełniający warunki kwalifikacji podmiotowej oraz doświadczenia, mogą złożyć swoją ofertę, na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego

Wzór formularza ofertowego edytowany

Wzór umowy

 

Kraśnik, dnia 22.02.2019r.        Informacja o wyborze


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, ul. Z. Krasińskiego 13, 23-204 Kraśnik informuje, iż konkurs został roztrzygnięty i najkorzystniejszą ofertę na opracowanie opinii ornitologicznej dotyczącej projektu :" Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku" przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie oraz WFOŚIGW w Lublinie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" złożył następujący wykonawca: Robert BijasKraśnik, dnia 22.01.2019r.

Informacja o wyniku postępowania

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, ul. Z. Krasińskiego 13, 23-204 Kraśnik informuje, iż postępowanie na opracowanie opinii ornitologicznej dotyczącej projektu: " Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku" przy  wsparciu NFOŚIGW w Warszawie oraz WFOŚIGW w Lublinie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” zostaje unieważnione z powodu braku ważnych ofert.

 

 

Krasnik, dnia 13.02.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, ul. Z. Krasińskiego 13, 23-204 Kraśnik informuje, iż postępowanie na opracowanie opinii ornitologicznej dotyczącej projektu: " Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku" przy  wsparciu NFOŚIGW w Warszawie oraz WFOŚIGW w Lublinie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” zostaje unieważnione z powodu braku ofert.


 OGŁOSZENIE 2

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, ogłasza nowy konkurs na opracowanie opinii ornitologicznej dotyczącej projektu : „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku”, realizowanego przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy


 

 

Kraśnik, dnia 12.12.2018 r.

OGŁOSZENIE

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, Ul. Z. Krasińskiego 13, 23-204 Kraśnik, woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gm. Kraśnik - miasto, ogłasza konkurs na opracowaniu treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy prac w ramach Projektu pt. : " Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku”

OPIS PROJEKTU

Projekt "Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku" przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Działania inwestycyjne obejmują termomodernizację budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku. (jedno miejsce realizacji).

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, polegającej na opracowaniu treści dokumentacji przetargowej do postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców pozostałych usług związanych z wykonaniem celów projektu pt. „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku".

Dokumentacja przetargowa na wybór wykonawców prac w ramach Projektu obejmować będzie:

1) treść informacji o ogłoszeniu postępowania,

2)  zapytanie ofertowe (obejmujące opis przedmiotu zamówienia, kryteria wyboru wykonawców oraz warunki wykonywania prac),

3) formularz oferty,

4) umowę z wykonawcą prac.

Zakresem obowiązków wyłonionego Wykonawcy będzie także objęte:

1) odpowiedzi na ewentualne pytania oferentów, składane w toku postępowania,

2)  uczestniczenie w procesie oceny złożonych ofert oraz sporządzenie protokołu z wyboru wykonawców prac w ramach Projektu,

3)  sporządzanie dla Zamawiającego pism, dotyczących procedury wyboru wykonawców prac w ramach Projektu.

4)  skompletowanie wszystkich dokumentów i pism związanych z postępowaniem , uporządkowanie ich i wpięcie do odpowiednio oznakowanego segregatora.

Wszystkie materiały niezbędne do przygotowania oferty, w tym Zapytanie Ofertowe opisujące warunki udziału w konkursie, wzór Umowy z Wykonawcą oraz Formularz Oferty, można znaleźć na stronie internetowej parafii.

Przy ocenie ofert, spełniających warunki kwalifikacji, zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto.

Wykonawcy, spełniający warunki kwalifikacji podmiotowej oraz doświadczenia, mogą złożyć swoją ofertę, na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 r.

Informacja o wyborze

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, ul. Z. Krasińskiego 13, 23-204 Kraśnik informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie kompletniej wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej na potrzeby Projektu:" Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku" przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie oraz WFOŚIGW w Lublinie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" złożył następujący wykonawca:

TGL Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości pracy 105, 20-147 Lublin


Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Formularz oferty edytowany

Wzór umowy


Akt zawierzenia naszej parafii i miasta Kraśnik Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

Losowa fotografia
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?