Strona Główna · Msze Św. i Nabożeństwa · Ogłoszenia parafialne · Termomodernizacja · Termomodernizacja 2 · Szukaj Marca 29 2023 15:12:24
Nawigacja
Informacja o Parafii
  Informacje Ogólne
  Historia Parafii
  Duszpasterze
  Siostry Zakonne
  Msze Św. i Nabożeństwa
  Poradnia rodzinna
  Skupienie dla narzeczonych
  Konferencje przedmałżeńskie
  Biblioteka

Ważniejsze Wydarzenia
  Światowe Dni Młodzieży 2016
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008

Patron Parafii

Grupy Parafialne
  Akcja Katolicka
  Apostolat Modl.za Kapłanów
  Diakonia Modlitwy
  Domowy Kościół
  Grupa AA i klub "Ostoja"
  Krąg Biblijny "Anna"
  Krąg Biblijny "Józef"
  Krew Chrystusa
  Legion Maryi
  Lektorzy
  Ministranci
  MDM
  Neokatechumenat
  Oaza Dzieci Bożych
  Przyjaciele Oblubieńca
  Róża Różańcowa za Dzieci
  Różaniec za Rodziców
  Skauci Europy

Muzykowanie Parafialne

Życie Duchowe
  Duch Święty
  Eucharystia
  Rodzina
  Rozeznanie Duchowe
  Słowo Boże
  Posługa Uwalniania

Sakramenty i sakramentalia
  Chrzest Święty
  Bierzmowanie
  Eucharystia
  Sakrament pokuty
  Namaszczenie chorych
  Małżeństwo
  Pogrzeb

Msza Święta

Galeria Foto

Galeria Video

Galeria Audio

Polecamy

Redakcja

Archiwum

Grupy - Domowy Kościół

Domowy Kościół
Gałąź rodzinna Ruchu Światło - Życie

Domowy Kościół jest małżeńsko - rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło - Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Ruch Światło-Życie jako ruch odnowy religijnej, zobowiązuje wszystkich swoich członków do wypełniania konkretnych praktyk życia wewnętrznego. Wychowuje w ten sposób chrześcijan do dojrzałej wiary. Praktyki te, które nie są niczym nowym w Kościele, powinien wprowadzić w życie każdy, kto pragnie zbliżyć się do Jezusa i pogłębić swoją wiarę.

Fundamentem wiary jest modlitwa. Członek Ruchu Światło-Życie każdego dnia w modlitwie oddaje się Chrystusowi i Niepokalanej - Matce Kościoła, aby Syn Boży i Matka Najświętsza przemieniali jego życie w życie godne dziecka Bożego Kościoła. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło - Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre - Dame. Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Członkami Domowego Kościoła są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów Domowego Kościoła (krąg tworzy 4-7 małżeństw), aby sobie wzajemnie pomagać - "Równi usługują równym".

Domowy Kościół zwraca szczególna uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom związanym sakramentem małżeństwa w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Budowaniu jedności służą z o b o w i ą z a n i a, które zbliżają małżonków do Boga i pomagają wzrastać na drodze duchowości małżeńskiej.

Zapraszamy wszystkie chętne i odważne małżeństwa do formacji w duchu Domowego Kościoła. Dołączcie do nas :)

Kontakt z opiekunem Domowego Kościoła: Ks. Wojciech Mazur tel. (081) 825-48-82 (83) WEW. 44.

Kontakt z małżeństwem Domowego Kościoła: Maria i Wiesław Dworniccy tel. (081) 825-56-52.

 Czekamy! :) ,,Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!" (1J 3,18).

 

  AKTUALNOŚCI  
 

Opłatek Domowego Kościoła i Diakonii Modlitwy  3.01.2016

W drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim, 3.01.2016 r. w parafii św. Józefa w Kraśniku, spotkały się małżeństwa i rodziny kręgów Domowego Kościoła oraz członkowie Diakonii Modlitwy na opłatku i wspólnym kolędowaniu. Radosne dziękczynienie za przyjście na świat naszego Zbawiciela  rozpoczęliśmy modlitwą, którą poprowadził moderator DK i DM ks. Wojciech Mazur. Łamanie się opłatkiem oraz Agapa były okazją poznania małżeństw z nowopowstałych kręgów DK, przekazania sobie wiele serdeczności , a nade wszystko doświadczenia radości wspólnoty. Wielbiliśmy Nowo Narodzonego Jezusa  śpiewając piękne polskie kolędy i pastorałki, a także tańcząc poloneza w rytm kolędy "Bóg się rodzi''. Nasze małe "Aniołki" zostały też obdarowane słodkim "co nie co".

G a l e r i a

Zakończenie pilotowania nowego kręgu DK w naszej parafii

Po okresie ewangelizacji, w roku formacyjnym 2014/2015 nastąpił czas właściwego pilotowania kręgu w parafii św. Józefa w Kraśniku. Krąg prowadzili Maria i Wiesław Dworniccy wraz z ks. moderatorem Wojciechem Mazurem.

Etap pilotowania zakończył się podjęciem decyzji przez wszystkich uczestników w/w kręgu (6 małżeństw), o włączeniu się do Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej RŚŻ. Odbyło się to podczas uroczystej Eucharystii, przeżywanej we wspólnocie  rejonu DK, w kościele parafialnym św. Józefa w Kraśniku w dniu 14.06.2015r.

Uczestnicy pilotowanego kręgu starannie przygotowali wszystkie elementy liturgii włączając się również w diakonię muzyczną.

Po wyrażeniu decyzji formowania się według zasad DK, małżeństwa kręgu pilotowanego otrzymały zapaloną świecę - symbol Chrystusa, naszego światła i życia. Po Mszy św. wszyscy we wspólnocie rejonu, spotkali się na agapie. Boża radość wypełniała serca wszystkich obecnych."

Bogu niech będą dzięki!

G a l e r i a
 

 

Zakończenie etapu ewangelizacji dla małżeństw kręgu pilotowanego w parafii św. Józefa w Kraśniku

Dnia 18.06.2014 r. w parafii św. Józefa w Kraśniku miała miejsce uroczysta Eucharystia na zakończenie etapu ewangelizacji dla małżeństw kręgu pilotowanego przy w/w parafii. Podczas tej uroczystej liturgii przeżywanej we wspólnocie kręgów należących do parafii św. Józefa w Kraśniku i obecności pary rejonowej każdy z uczestników był zaproszony do bardziej świadomego i dojrzałego spotkania z Chrystusem w sakramencie Eucharystii i odnowienia I Komunii świętej. Wyrazem osobistego przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela była najpierw chwila modlitwy po śpiewie „Baranku Boży” a następnie odpowiedź „Amen” na wypowiadane przez celebransa słowa „Ciało Chrystusa”. Eucharystię sprawował Moderator kręgów DK przy parafii św. Józefa ks. Wojciech Mazur. Oprawę Mszy św. przygotowali uczestnicy kręgów DK oraz kręgu pilotowanego.

G a l e r i a

Spotkanie opłatkowe Rejonu św. Stanisława Biskupa i Męczennika – 6.01.2013

W święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli,  małżeństwa i rodziny DK Rejonu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika spotkały się na opłatku. Tradycją lat poprzednich spotkanie opłatkowe miało miejsce w parafii p.w. św. Józefa w Kraśniku i rozpoczęło się Mszą św. o godzinie 13-tej.

Po Mszy św. spotkaliśmy się w salce katechetycznej na  modlitwie, składaniu sobie życzeń  i kolędowaniu przy współudziale Rejonowej Diakonii Muzycznej i Diakonii Modlitwy.

W spotkaniu uczestniczyli  księża moderatorzy – ks. Paweł Zdybel – moderator rejonowy, ks. Wojciech Mazur – moderator kręgów z parafii św. Józefa w Kraśniku, ks. Zbigniew Cąkała – moderator kręgu przy parafii Miłosierdzia Bożego w Kraśniku oraz klerycy z Seminarium Duchownego w Lublinie.

Oprócz gospodarzy z Kraśnika obecne były rodziny ze Stróży,  Sulowa i Bychawy. Ogromną radość sprawiła nam obecność kręgu pilotowanego z parafii Miłosierdzia Bożego.

Był to wspaniały czas i okazja obdarowywania się wzajemną życzliwością we wspólnocie, za co składamy Panu Bogu serdeczne dziękczynienie.


Rozpoczęcie roku formacyjnego 2012/2013

16.09.2012 w naszej parafii rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny Ruchu Światło – Życie w jego gałęzi rodzinnej jaką jest Oaza Rodzin - Domowy Kościół.

Rozpoczęcie roku pracy poprzedziło spotkanie kręgu Rejonowego z udziałem moderatora  Diecezjalnego RŚ-Ż ks. Piotra Drozda, nowego moderatora Rejonu  Kraśnik  ks. Pawła Zdybla, moderatora kręgów DK w Kraśniku ks. Wojciecha Mazura oraz pary rejonowej Marty i Tomasza Szwałków.

Centralnym punktem rozpoczęcia nowego roku pracy była uroczysta Eucharystia odprawiona w naszym kościele p.w św. Józefa, w której udział wzięły małżeństwa i rodziny DK naszego Rejonu. Na zakończenie Mszy św. nowe pary animatorskie otrzymały świece i przyjęły posługę animacyjną w swoich kręgach. Po Eucharystii spotkaliśmy się na agapie radując się  z możliwości spotkania się z kapłanami i przyjaciółmi z DK.

Nowy rok formacyjny przyniósł też zmiany organizacyjne w strukturze diecezjalnej RŚ-Ż. rozpoczęte już w czerwcu 2012.

Rejon Kraśnik otrzymał nową nazwę – Rejon Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

Nasz Rejon obejmuje terytorialnie dekanaty: Opole Lubelskie, Bełżyce, Kraśnik, Bychawa, Zakrzówek, Urzędów, oraz Turobin.

Aktualnie w naszym Rejonie funkcjonuje 8 kręgów DK,  jeden krąg znajduje się w fazie pilotowania. W Rejonie działają specjalistyczne diakonie – Diakonia Muzyczna i Diakonia Modlitwy.

Kręgi DK istnieją przy parafiach:

Par. p.w. św. Józefa Józefa Robotnika w Kraśniku (3 kręgi)
Par. p.w. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim (1 krąg)
Par. p.w  św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu w Bychawie (2 kręgi)
Par. p.w. Trójcy Przenajświętszej i MB Częstochowskiej w Stróży (1 krąg)
Par. p.w  św. Rajmunda Nonnata w Sulowie (1 krąg)
Par. p.w Miłosierdzia Bożego w Kraśniku – krąg pilotowany.

Cieszymy się z ilościowego rozwoju kręgów w naszym Rejonie a jeszcze bardziej  z rozwoju duchowego małżonków i rodzin zaangażowanych w Oazie Rodzin Ruchu Światło -Życie.

 

15.08.2012 roku Pan powołał do siebie naszego najlepszego przyjaciela Rysia Trukana.

Wspomnienia Przyjaciół

 

Podsumowanie oaz wakacyjnych

Dnia 27.08.2011 w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy miało miejsce podsumowanie oaz wakacyjnych RŚ-Ż Archidiecezji Lubelskiej, które prowadził ks. Piotr Drozd – moderator diecezjalny naszego Ruchu. Po prezentacji poszczególnych oaz miała miejsce uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Artura Nizińskiego.

Po mszy św. spotkaliśmy się na wspólnym posiłku- agapie, z radością wspominając czas przeżytych rekolekcji wakacyjnych.

Rekolekcje wakacyjne

 W czasie wakacji uczestniczyliśmy w rekolekcjach oazowych organizowanych przez różne diecezje, m.in. przez diecezję krakowską w Wiśniowej. Były to rekolekcje tematyczne „Czytanie Pisma świętego” przybliżające różne formy modlitwy w oparciu o Pismo święte m.in. „Lectio Divina”. Słowo Boże towarzyszyło nam także podczas dialogu małżeńskiego, spotkań w grupach i w czasie codziennej Eucharystii.W czasie wolnym podziwialiśmy piękno najbliższej okolicy wędrując np. na Księżą Górę, czy do ośrodka rekolekcyjnego na Śnieżnicy.

Zakończenie roku formacyjnego 2010/2011, zakończenie pilotowania nowego kręgu DK, wybór nowej pary rejonowej.

23.06.2011 r. w Kaliszanach, w Ognisku Światła i Miłości, miało miejsce zakończenie roku formacyjnego 2010/2011, które zbiegło się z wyborem nowej pary rejonowej oraz z zakończeniem pilotowania nowego kręgu rodzin. Mszę św. dziękczynną odprawił moderator rejonowy ks. Piotr Siekierka. Oprawę mszy św. przygotowały małżeństwa kręgu pilotowanego, które zadeklarowały chęć dalszej formacji w Domowym Kościele – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

Na tę uroczystość przybyli Bożenka i Tomek Białopiotrowiczowie – para diecezjalna DK. Uczestniczyli oni w wyborze nowej pary rejonowej, którą zostali Marta i Tomek Szwałkowie.

W czasie dalszego wspólnego świętowania w plenerze - przy ognisku, Ojciec Ogniska Światła i Miłości ks. Mirosław Bielecki przybliżył wszystkim postać Marty Robin, założycielki Ognisk na całym świecie.

Przyjęcie Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela
we wspólnocie DK

Od marca 2010 roku cztery małżeństwa wraz z księdzem moderatorem i parą pilotującą, spotykały się na comiesięcznych spotkaniach ewangelizacyjnych – wstępnego etapu powstawania nowego kręgu DK w naszej parafii, drodze odkrywania swojego powołania we wspólnocie Domowego Kościoła.

Spotkania te zakończyły się podjęciem decyzji o osobistym przyjęciu Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Uroczyste wyrażenie tej decyzji miało miejsce podczas Eucharystii sprawowanej przez ks. moderatora Piotra Siekierkę, w Domu Rekolekcyjnym Ogniska Światła i Miłości w Kaliszanach k/Józefowa w dniu 30 października 2010 r.

W wydarzeniu tym uczestniczyły również rodziny z istniejących już kręgów DK z Kraśnika wraz z Parą Rejonową.

 

Rejonowy Dzień Wspólnoty

W czasie każdego roku formacyjnego przeżywamy cztery Dni Wspólnoty, gromadzące na wspólnej modlitwie młodzież i rodziny Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

Pierwszy Dzień Wspólnoty w tym roku miał miejsce w niedzielę 17 października w Bychawie w parafii p.w Świętego Jana Chrzciciela oraz Świętego Franciszka z Asyżu. Punktem centralnym Dnia Wspólnoty była Eucharystia gromadząca wspólnoty Ruchu Światło- Życie i miejscowych parafian.

W Dniu Wspólnoty wzięły również udział rodziny DK z Kraśnika.

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2010/2011

Tradycyjnie nowy rok formacyjny rozpoczęliśmy Mszą świętą w dniu 11 września 2010 roku którą odprawił nasz moderator Domowego Kościoła ks. Piotr Siekierka.

Nowi animatorzy kręgów DK Rejonu Kraśnik ( z Opola Lubelskiego, Bychawy, Stróży i Kraśnika ) otrzymali z rąk ks. Moderatora i Pary Rejonowej Elżbiety i Piotra Trubiłowiczów zapalone świece, które podczas miesięcznych spotkań formacyjno-modlitewnych w kręgach rodzin będą znakiem obecności Chrystusa wśród nas.

Po Mszy świętej rodziny DK spotkały się w naszej parafialnej salce oazowej na wspólnym posiłku (agapie), dzieląc się radościami z przeżytych rekolekcji wakacyjnych.

 Album zdjęć z Domowego Kościoła

Akt zawierzenia naszej parafii i miasta Kraśnik Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

Losowa fotografia
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?