Strona Główna · Msze Św. i Nabożeństwa · Ogłoszenia parafialne · Termomodernizacja · Termomodernizacja 2 · Szukaj Marca 29 2023 14:40:34
Nawigacja
Informacja o Parafii
  Informacje Ogólne
  Historia Parafii
  Duszpasterze
  Siostry Zakonne
  Msze Św. i Nabożeństwa
  Poradnia rodzinna
  Skupienie dla narzeczonych
  Konferencje przedmałżeńskie
  Biblioteka

Ważniejsze Wydarzenia
  Światowe Dni Młodzieży 2016
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008

Patron Parafii

Grupy Parafialne
  Akcja Katolicka
  Apostolat Modl.za Kapłanów
  Diakonia Modlitwy
  Domowy Kościół
  Grupa AA i klub "Ostoja"
  Krąg Biblijny "Anna"
  Krąg Biblijny "Józef"
  Krew Chrystusa
  Legion Maryi
  Lektorzy
  Ministranci
  MDM
  Neokatechumenat
  Oaza Dzieci Bożych
  Przyjaciele Oblubieńca
  Róża Różańcowa za Dzieci
  Różaniec za Rodziców
  Skauci Europy

Muzykowanie Parafialne

Życie Duchowe
  Duch Święty
  Eucharystia
  Rodzina
  Rozeznanie Duchowe
  Słowo Boże
  Posługa Uwalniania

Sakramenty i sakramentalia
  Chrzest Święty
  Bierzmowanie
  Eucharystia
  Sakrament pokuty
  Namaszczenie chorych
  Małżeństwo
  Pogrzeb

Msza Święta

Galeria Foto

Galeria Video

Galeria Audio

Polecamy

Redakcja

Archiwum

Grupy - Neokatechumenat

Droga neokatechumenalna w parafii św. Józefa

Prezbiterem wspólnoty jest  ks. proboszcz Janusz Stefanek.

 

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas jednego ze spotkań w roku 1980 powiedział:   "Wspólnoty neokatechumenalne stawiają sobie za cel pomagać ludziom już ochrzczonym w tym, by zrozumieli, doceniali i przeżywali to ogromne szczęście, jakim jest sakrament chrztu. Czynią to poprzez drogę ewangelizacji, katechezy oraz poprzez udział w życiu liturgicznym. Ta intensywna i etapami rozwijająca się droga odwołuje się w jakiś sposób do starożytnego katechumenatu."

 

Wspólnota spotyka się od marca 2012 r. dwa razy w tygodniu:

 

   - środa godz. 19.00 - Liturgia Słowa

- sobota godz 19.00 - Eucharystia

 

                                                           

    2012 - Galeria                        

     Pascha 2014 - Galeria           

     Pascha 2016 - Galeria      

     Rekolekcje  2016.11.18-20 - Galeria   

     Pascha 2017 - Galeria                              

   Pascha 2018 - Galeria     

    Pascha 2019 - Galeria
Czym jest ta droga?

           Statut drogi neokatechumenalnej mówi, że "nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili." Droga Neokatechumenalna zrodziła się w 1964 roku w Madrycie. Jej inicjatorami są Kiko Argüello i Carmen Hernandez, którzy głosili ewangelię Jezusa Chrystusa wśród ludzi ubogich. Po wielu latach doświadczeń, Papieska Rada do Spraw Świeckich zatwierdziła - najpierw na pięć lat ad experimentum, a w 2008 roku definitywnie - Statut Drogi Neokatechumenalnej. Droga została tam określona jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych (to sformułowanie pochodzi pierwotnie z listu Ogniqualvolta Jana Pawła II, z dnia 30 sierpnia 1990 r.) oraz jako jeden zesposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary. Innymi słowy,

    Droga stara się odpowiedzieć na aktualną potrzebę dogłębnego przygotowania do przeżycia najważniejszego dla chrześcijan sakramentu - Chrztu św. To przygotowanie jest niezbędne nietylko przed samym chrztem, ale także po jego przyjęciu. W Kościele pierwotnym rolę tę pełnił kilkuletni katechumenat. Dziś odradza się on w wielu krajach i diecezjach, przyjmując m.in. formę Drogi Neokatechumenalnej.Droga Neokatechumenalna w ciągu ponad trzydziestu lat swego istnienia!


Droga Neokatechumenalna narodziła się na początku lat 60. XX w. na peryferiach Madrytu. Celem jej inicjatorów – Kiko Argüello i Carmen Hernández – była ewangelizacja ludzi oddalonych od Kościoła. Z czasem zaczęła obejmować też tych, którzy chcieli poznać, czym jest chrzest w ich życiu. Obecnie istnieje ponad 20000 wspólnot w 120 krajach, w 5 500 parafiach. Pierwsza wspólnota w Polsce powstała w Lublinie w roku 1976 przy kościele OO. Jezuitów na ul. Królewskiej 9, dzisiaj istnieje tu 18 grup formacyjnych.

Droga Neokatechumenalna jest itinerarium formacji katolickiej, która «pozostaje w służbie Biskupowi jako jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary» (Statut, art. 1 § 2). Posiada ona publiczną osobowość prawną (por. Dekret Papieskiej Rady do Spraw Świeckich z 28 października 2004 r.).

 

Czym są Wspólnoty Neokatechumenalne?

 

Wspólnoty Neokatechumenalne istnieją wewnątrz Kościoła Powszechnego, są częścią aktualnej struktury danej parafii. Powstają wskutek głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, który zwyciężył śmieć i wciąż ma moc uwalniania nas z wszelkiego typu niewoli, od tego wszystkiego, co nas zabija i niszczy. Realizowana we wspólnotach droga ku wierze dojrzałej, stanowiąca Katechumenat pochrzcielny, opiera się na trójnogu, na który składają się trzy nierozdzielne elementy: Słowo Boże, Liturgia i Wspólnota.

 

Co jest misją Drogi Neokatechumenalnej wewnątrz parafii?

 

Droga Neokatechumenalna ma ukazywać w parafii nowy sposób przeżywania Ewangelii, mając na uwadze głębokie potrzeby człowieka otwierać w niej drogę wiary wzywają do nawrócenia.


Droga Neokatechumenalna – przeżywana w łonie parafii, w małych wspólnotach złożonych z osób w różnym wieku i zróżnicowanych społecznie – realizuje się według linii proponowanych przez Inicjatorów, zawartych w Statucie oraz w tomach nazwanych Orientamenti alle Équipes di Catechisti [Linie Orientacyjne dla Ekip Katechistów] (por. Statut, art. 2,2o); jej ostatecznym celem jest stopniowe prowadzenie wiernych do osobistej intymności z Jezusem Chrystusem i uczynienie ich aktywnymi podmiotami w Kościele i wiarygodnymi świadkami Dobrej Nowiny Zbawiciela (Święta Kongregacja Kultu Bożego, 6 stycznia 1972 r.).

Jak realizuje się ta misja?

 

Wspólnoty neokatechumenalne funkcjonują w łączności z Proboszczem, idąc w kierunku dawania z czasem znaków wiary, a więc miłości i jedności, według słów Chrystusa: „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, jesteście uczniami moimi” (J 13, 34–35) i „Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,23).

SŁOWO JAN PAWEŁ II DO DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

"W naszym społeczeństwie, tak bardzo zlaicyzowanym, w którym religijna obojętność staje się coraz bardziej powszechna, a ludzie żyją często tak, jakby Boga nie było, wielu potrzebuje odkrywać na nowo sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, a zwłaszcza sakrament chrztu. Droga jest z pewnością jedną z opatrznościowych odpowiedzi na tę pilną potrzebę. Spójrzmy na wasze wspólnoty: jak często odkrywa się w nich piękno i wielkość powołania otrzymanego na chrzcie! Z jaką gorliwością i oddaniem głosicie Ewangelię Jezusa Chrystusa, zwłaszcza ludziom najbardziej oddalonym! Jak wiele powołań do kapłaństwa i do życia zakonnego zrodziło się dzięki tej drodze formacji chrześcijańskiej!" - Przemówienie papieża Jana Pawła II do katechistów i prezbiterów Drogi Neokatechumenalnej (Rzym 21.09.2002)

 

 

 

Audiencja Benedykta XVI dla Drogi Neokatechumenalnej

Akt zawierzenia naszej parafii i miasta Kraśnik Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

Losowa fotografia
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?